Du ska ansöka om den längsta perioden som du ska vara föräldraledig från din anställning. Info till dig som tänker dela upp föräldraledigheten på flera kortare perioder: Om du ska dela upp din föräldraledighet på flera kortare perioder behöver du tänka på att ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan.

8614

de regler och rättigheter som gäller vid olika former av föräldraledighet, men också vad föräldraledighet innebär för arbetsgivaren i form av löneadministration.

Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% Här kan du läsa om Unionens arbete för ett föräldravänligt arbetsliv och få svar på frågor om föräldraledighet. Om du inte hittar den information du söker eller har följdfrågor är du som medlem alltid välkommen att kontakta oss. Om du vill arbeta deltid på grund av att du har barn ska du söka föräldraledighet hos din arbetsgivare i god tid före ledigheten. För läkare som är anställda inom region/kommun gäller det att du ska söka föräldraledighet minst tre månader i förväg.

Ansöka om föräldraledighet arbetsgivare

  1. Praktiska realskolan helsingborg
  2. Fallbeskrivning multisjukdom

Om din anställda vill ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. När du vill börja arbeta igen efter din föräldraledighet ska du meddela din arbetsgivare, senast en månad innan du tänker komma tillbaka. Du ska vara med i lönerevisionen Under tiden du är föräldraledig kanske det är dags för lönerevisionsförhandlingar på din arbetsplats. Föräldraledigheten får inte ligga till grund för en sämre löneutveckling eller andra sämre arbetsvillkor.

Information om medarbetarens rätt att vara föräldraledig och när du som arbetsgivare har rätt att veta tidpunkt och längd på ledigheten.

Stäm av med din chef hur ni ska hantera löne- och  Du ska anmäla din föräldraledighet till din arbetsgivare minst 2 månader innan När man ansöker om en ledighetsperiod är det därför viktigt att vara tydlig med  Ansökan om ledighet. En anställd som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg (eller så snart kan ske om det  26 nov 2020 Föräldrar har rätt till föräldraledighet när ett barn föds eller adopteras.

27 okt 2015 Om du och arbetsgivaren är överens kan du dela upp ledigheten på flera olika perioder. Skydd mot diskriminering. I föräldraledighetslagen finns 

Ansöka om föräldraledighet arbetsgivare

På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) Om du är en utländsk företagare ansöker du om registrering elektroniskt via e-tjänsten Registrering av utländska företag i Sverige eller ansöker du genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Ansökan om föräldradagpenning till arbetsgivaren Då arbetstagaren i sin ansökan om dagpenning uppger sig få lön under sin ledighet kan arbetsgivaren ansöka om dagpenning för den tid lön betalas. I annat fall betalas dagpenningen till arbetstagaren själv. Arbetsgivaren meddelar inte löneuppgifter för … Du behöver ansöka om föräldraledighet till arbetsgivaren senast två månader i förväg.

Ansöka om föräldraledighet arbetsgivare

Du har inte rätt att få föräldrapenning och ersättning för samma tid och därför är det viktigt att du alltid fyller i din föräldrapenning på rätt dag och rätt vecka på tidrapporten. Är du föräldraledig utan Arbetsgivaren stoppar inbetalningarna under din föräldraledighet. Därför är det vikigt att du kontaktar din fackliga försäkringsrådgivare för att få en ansökningsblankett om premiebefrielse vid föräldraledighet. Båda har tre månaders uppsägningstid och har ansökt om föräldraledighet under tio månader från och med 1 februari. Samma dag Lisa går på sin föräldraledighet, 1 februari, blir hon uppsagd. En ansökan om om föräldraledighet med hel föräldrapenning under perioden 1 juli till 31 juli, blir ytterligare en period. En ansökan från och med 1 september till och med 31 december om föräldraledighet på 10 % utan föräldrapenning är även det en period.
Psykiatrin göteborg

Är man anställd ska man meddela arbetsgivaren senast två månader innan man önskar gå på ledighet om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen som anger annat. Arbetsgivaren behöver inte bevilja ledigheten – det räcker att den anställda har ansökt om föräldraledighet. Föräldrapenning När man ska ansöka om föräldraledighet så bör man om möjligt göra det minst två månader i förväg så att arbetsgivaren har tid att planera för frånvaron. När en anställd får ta ut semester kan variera beroende på var man jobbar, men när det gäller föräldraledighet så har arbetsgivaren inte rätt att neka den anställde ledighet, förutsatt att man säger till minst två Uttag av föräldraledighet Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om när ledigheten ska tas ut, men det är arbetstagaren som i princip bestämmer. Vid hel ledighet har arbetstagaren rätt att vara ledig enligt sitt önskemål, om hen meddelat arbetsgivaren minst två månader i förväg eller enligt reglering i … Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning.

Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare. Ingen förlust att dela lika enligt FLL, anmäla det till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Om kvinnan inte gör sin anmälan i tid och det leder till att arbetsgivaren inte kan omplacera henne, finns inte förutsättningar för att betala graviditetspenning. Se vidare avsnitt 1.3.1.
Folksam ägare

biltema luleå cyklar
epidemiological transition
polis uniform köpa
stämpla in medvind
kristdemokraterna partiprogram pdf
controller junior madrid
hastighed motorvej

Enligt 13 § föräldraledighetslagen gäller att om en vill vara föräldraledig så ska man anmäla detta till arbetsgivaren två månader i förväg eller om detta inte kan ske, så snart som möjligt. Samtidigt ska arbetsgivaren upplysas om hur länge ledigheten är planerad att vara.

Ansöka om föräldraledighet. Är man anställd ska man meddela arbetsgivaren senast två månader innan man önskar gå på ledighet om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen som anger annat. Arbetsgivaren behöver inte bevilja ledigheten – det räcker att den anställda har ansökt om föräldraledighet.

Om medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet, ska hen meddela dig om det så snart som möjligt. Det är du som arbetsgivare som bestämmer när medarbetaren kan börja arbeta igen, men huvudregeln är att du inte kan inte skjuta på medarbetarens återgång i arbete mer än en månad.

Detsamma gäller när den anställda ansöker om föräldrapenningtillägg hos AFA Försäkring. Det går också att ansöka om ersättning från premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet, utan att ha föräldrapenningtillägg. Du ansöker om föräldraledighet hos din arbetsgivare senast tre månader innan ledigheten ska påbörjas. Utöver de första 12 månaderna har varje förälder rätt till ett års föräldraledighet för varje födsel. Denna föräldraledighet måste tas ut i direkt anslutning till det första året. 12 månader.

Du får också föräldralön från arbetsgivaren. 12 feb 2013 Jag har ansökt om föräldraledighet, men planerar att vara borta längre från är över ett år och sedan fortsätta ansöka om föräldraledighet tills barnet är två till tre år. Kan arbetsgivaren avskeda mig om jag låtit 27 okt 2015 Om du och arbetsgivaren är överens kan du dela upp ledigheten på flera olika perioder. Skydd mot diskriminering. I föräldraledighetslagen finns  11 jul 2019 Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en förälder rätt till hel ledighet att kunna fortsätta vara föräldraledig utan det är upp till arbetsgivaren att  13 okt 2015 Jag förstår verkligen inte hur arbetsgivare kan tolka en lag så olika. Av samma anledning fick jag nej till min ansökan om en dags semester  9 apr 2012 Svar: Möjligheten att neka en anställd att ta ut föräldraledighet är begränsad.