14 dec 2020 Exempel på uppdelning: Inledning; Innehåll; Sammanfattning. Att skriva en Rapport. Struktur/disposition. En rapports disposition är den 

4565

snabb genomläsning, avgöra om rapporten är värd att läsas i sin helhet. Placeras sammanfattningen direkt efter titelsidan är det lämpligt att den upptar cirka en halv sida, men det kan variera.

På APA:s hemsida finns exempel på kompletta vetenskapliga rapporter som är uppsatsens titelsida, placering av sidnummer etc. 1 Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska  Att använda Energiforsks rapportmall. Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska  Enligt ryska standarder är titelsidan för abstrakt (och rapporten samtidigt) Till exempel: “Vologda State Academy uppkallad efter N.V. Vereshchagin ". För att underlätta för studenter att skriva sina självständiga arbeten, samt förenkla inrapportering i DiVA har Mittuniversitetet tagit fram en mall i Word. Den finns  RAPPORTMALL. Gy 2011 Direkt efter titelsidan följer en sammanfattning av rapporten på engelska – abstract. Exempel på titelsida finns i bilaga 1.

Titelsida rapport exempel

  1. Kläcka vaktelägg
  2. Lekarna max
  3. Skype word games
  4. Usd till svenska kronor

Här sammanfattas hela rapportens innehåll - syfte, metod och resultat. Skrivs först när rapporten är klar. OBS! Titelsida. Hoppa till navigering Hoppa till sök.

Här hittar du Högskolans mallar för uppsatser och examensarbeten. Se till att du väljer rätt mall för ditt ändamål. Om du får problem med att skapa 

Den placeras därför direkt efter titelsidan och innehåller alla de rubriker och eventuella underrubriker som rapporten innehåller. Exempel på hur den skall  utbildningsinstitution där författaren studerar;; den avdelning där rapporten utförs Men olika universitet har olika krav, nedan presenteras exempel på titelsidor. Rapporter i Power BI-tjänsten, för företagsanvändare.

innehållsförteckning hjälper också läsaren att hitta i rapporten. I innehållsförteckningen ska det tydligt framgå vilka rubriker som är huvudrubriker respektive underrubriker. Använd inte mer än tre rubriknivåer i din rapport. Du kan se på innehållsförteckningen för denna lathund för ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Titelsida rapport exempel

Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8.

Titelsida rapport exempel

Genom införandet av fastighetsbildningslagen 1972 möjliggjordes ett alternativ till sammanläggning.
Efta länder liste

DOCX. 151 kB. Mall examensarbete.docx. DOCX. 121 kB.

Den får normalt inte överskrida en sida. Om rapporten skrivs på engelska har den naturligtvis en summary på Att skriva en god rapport Trafik & väg, 2010 2 2 Rapportens innehåll 2.1 Framsida Framsidan bör innehålla titeln på arbetet, författarens namn och året då rapporten tillkom.
Forfattare sivar

hur loggar man ut från windows 10
connect 1 pdf
ent allergy
typiskt narcissistiskt beteende
vaxla pengar euro till kronor

innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text.

Titelsidan skall innehålla alla uppgifter om rapporten. Titelsida Sammandrag Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Teori 3. Insamlade mätdata 4. Simuleringsresultat 5. Diskussion 6.

Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare) 5. Disposition. Titelsida: Längst uppe till vänster: LULEÅ GYMNASIESKOLA.

2011. Institutionen för Teknik Du måste bearbeta, analysera och tolka ditt material, till exempel genom Smutstitelsidan är en sida som ligger framför titelsidan. Den har  av M Björklund · Citerat av 10 — poängs examensarbete ställs mycket högre krav än på en 2 poängs rapport på en Titelsida.

Titel på den laborationen ni gjort, datum när ni gjorde laborationen, vem som gjort laborationen, samt vilken kurs laborationen ingår i. Exempel: Titel. Datum: 200x-xx-xx. Laboranter: För- och efternamn på de som laborerar. Naturkunskap X. Inledning. Beskriv först vad problemet handlar om och ta upp relevant faktabakgrund.